บริษัท นัมเบอร์วัน ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด ทีมงานบริษัทรักษาความปลอดภัย

บจก.นัมเบอร์วัน ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส

เราบริการให้คำปรึกษางานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จัดหาพนักงานรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ) แบบประจำหรือระยะเวลาตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินให้กับหน่วยงานหรือองค์กรของของท่านแบบครบวงจร บริษัทรปภ ราคา หาบริษัท รปภ.โดยเรามีทีมงานจำนวนมาก สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงาน นักกฎหมาย ทหาร ตำรวจ และนักบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ พนักงานรายชื่อ บริษัท รปภของเราผ่านการอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สามารถทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานมืออาชีพได้มาตรฐานระดับสากล

สนใจ ติดต่อ 02-7265856

มาตรฐานการให้บริการของเรา

บริษัท นัมเบอร์วัน ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอียด ซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ บริษัทรปภ ราคาเรายินดีดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของผู้ว่าจ้างตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
พนักงานได้รับการฝึกอบรม ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ
หมดปัญหาพนักงานขาดงาน เรามีทีมงานทดแทน
บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความช่วยเหลือได้ทันที
สามารถขอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หากไม่เป็นที่พอใจได้ทันที

ทำไมต้องเลือก นัมเบอร์วัน

เราเป็นทีมงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ บุคลากรผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรด้วยมาตรฐานสากล

พนักงานมีคุณภาพ

เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่เหมาะสม

รับประกันคุณภาพ

เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินรวมถึงระบบความปลอดภัยครบวงจร

บุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ

เรามีจำนวนพนักงาน รปภ.ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการของผู้ว่าจ้างในทุกรูปแบบตามต้องการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการ รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวัน
ควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับสถานที่
ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดูแลรถยนต์ที่เข้า-ออก และแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มาติดต่องาน
บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนดไว้
คอยตรวจสอบระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
ทำหน้าที่เจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาท

การติดต่อประสานงาน

เราได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายฝึกอบรม สายตรวจปฏิบัติการ คอยเข้าตรวจหน่วยงานพร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาการให้บริการรักษาความปลอดภัย เพื่อทำความเข้าใจและให้ข้อมูลกับผู้ว่าจ้างได้รับทราบความเป็นไปในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อวัดประสิทธิภาพในการให้บริการของทางบริษัทฯ และในการประเมินผลการทำงานของพนักงานรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ) ตลอดระยะเวลาการให้บริการของบริษัทรปภ ราคา

อุปกรณ์ประจำตัวพนักงาน

1.
เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่

เสื้อแขนยาว-กางเกง, หมวก, สายนกหวีด, กระบอง, เข็มขัด, กุญแจมือ, รองเท้าหนัง

2.
อุปกรณ์เสริมของเจ้าหน้าที่

เสื้อกันฝน ไฟฉาย  รองเท้าบูท

3.
อุปกรณ์จราจร

เสื้อจราจรสะท้อนแสง หมวกจราจร ถุงมือขาว กระบอง ไฟฉาย

4.
อุปกรณ์สำหรับใช้ประจำวัน

วิทยุสื่อสาร นาฬิกา สมุดบันทึกประจำวัน สมุดบันทึกยานพาหนะ

5.
เบอร์โทรศัพท์ที่เป็น

เช่น เบอร์ติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์ดับเพลิง การไฟฟ้า สถานีตำรวจท้องที่

ระบบ Security System

ระบบรักษาความปลอดภัยของรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัย หาบริษัท รปภ.ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะระบบสามารถเชื่อมต่อเข้ากับมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจากคุณสมบัติ บริษัทรปภ ราคาดังกล่าวทำให้สามารถสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน เพื่อตรวจตราพื้นที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทรักษาความปลอดภัย ยังมีห้องปฏิบัติการคอมมานรูม และมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับเรามากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการของรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน จึงได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ) ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตราฐาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ จริงใจใส่ใจในทุกรายละเอียด ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสมกับที่ผู้ว่าจ้างได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา

ดังนั้นหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินในพื้นที่ดูแล รายชื่อ บริษัท รปภ สืบเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่องกีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา และหรือเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องในหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจะทำการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าตั้งแต่ 30,000 – 1,000,000 บาท  หรือตามข้อตกลงในสัญญา  บริษัทรปภ ราคาโดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุการใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ความเสียหายนั้นเกิดจากการโจรกรรมของบุคคลภายนอก และหรือเป็นความบกพร่องในปฏิบัติหน้าที่ของรายชื่อ บริษัท รปภของเรา
  2. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน ที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะ และพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทรปภ ราคาได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติหน้าที่
  3. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินในพื้นที่ดูแล หาบริษัท รปภ.อันเกินจากความประมาทหรือทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart