บริการของเรา

รปภ.สมุทรปราการมาตรฐานการให้บริการของเรา

บริษัท นัมเบอร์วัน ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด บริการ รปภ. บริษัทจัดส่งรปภ.มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ รับจัดส่ง รปภ.ใส่ใจในทุกรายละเอียด ซื่อสัตย์ รปภ.สมุทรปราการบริการด้วยความจริงใจ บริษัทรปภ.ได้มาตรฐานเรายินดีดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของผู้ว่าจ้างตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
พนักงานได้รับการฝึกอบรม ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ
หมดปัญหาพนักงานขาดงาน เรามีทีมงานทดแทน
บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความช่วยเหลือได้ทันที
สามารถขอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หากไม่เป็นที่พอใจได้ทันที

การติดต่อประสานงาน

บริษัทจัดหารปภ.เราได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ จ้างบริษัท รปภ.ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายฝึกอบรม สายตรวจปฏิบัติการ แนะนำบริษัทรปภ.คอยเข้าตรวจหน่วยงานพร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาการให้บริษัทรปภ.ได้มาตรฐานบริการรักษาความปลอดภัย รปภ.สมุทรปราการเพื่อทำความเข้าใจและให้ข้อมูลกับผู้ว่าจ้างได้รับทราบความเป็นไปในการปฏิบัติงาน บริษัทจัดหารปภ.
ทั้งนี้รปภ.สมุทรปราการเพื่อวัดประสิทธิภาพในการให้บริการของทางบริษัทฯ และในการประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) บริษัทรปภ.ได้มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาการให้บริการของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการ รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวัน
ควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับสถานที่
ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดูแลรถยนต์ที่เข้า-ออก และแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มาติดต่องาน
บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนดไว้
คอยตรวจสอบระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
ทำหน้าที่เจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาท

อุปกรณ์ประจำตัวพนักงาน

1.
เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่

เสื้อแขนยาว-กางเกง, หมวก, สายนกหวีด, กระบอง, เข็มขัด, กุญแจมือ, รองเท้าหนัง

2.
อุปกรณ์เสริมของเจ้าหน้าที่

เสื้อกันฝน ไฟฉาย  รองเท้าบูท

3.
อุปกรณ์จราจร

เสื้อจราจรสะท้อนแสง หมวกจราจร ถุงมือขาว กระบอง ไฟฉาย

4.
อุปกรณ์สำหรับใช้ประจำวัน

วิทยุสื่อสาร นาฬิกา สมุดบันทึกประจำวัน สมุดบันทึกยานพาหนะ

5.
เบอร์โทรศัพท์ที่เป็น

เช่น เบอร์ติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์ดับเพลิง การไฟฟ้า สถานีตำรวจท้องที่

ระบบ Security System

แนะนำบริษัทรปภ.ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะระบบสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจากคุณสมบัติ บริษัทจัดหารปภ.
ดังกล่าวทำให้สามารถสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน เพื่อตรวจตราพื้นที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัย รับจัดส่ง รปภ.สมุทรปราการซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จ้างบริษัท รปภ.ทั้งนี้บริษัทรปภ.ได้มาตรฐานยังมีห้องปฏิบัติการคอมมานรูม และมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับเรามากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน รปภ.สมุทรปราการจึงได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและฝึกอบรมบริษัทจัดส่งรปภ.พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตราฐาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ จริงใจใส่ใจในทุกรายละเอียด ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสมกับที่ผู้ว่าจ้างได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการรับจัดส่ง รปภ.รักษาความปลอดภัยของเรา

ดังนั้นหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินในพื้นที่ดูแล รปภ.สมุทรปราการบริษัทจัดส่งรปภ.สืบเนื่องมาจากการโจรกรรม บริการ รปภ.โดยทำลายเครื่องกีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา และหรือเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องในหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจะทำการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าตั้งแต่ 30,000 – 1,000,000 บาท  หรือตามข้อตกลงในสัญญา  โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุการใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ความเสียหายนั้นเกิดจากการโจรกรรมของบุคคลภายนอก และหรือเป็นความบกพร่องในปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา
  2. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน บริการ รปภ.ที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะ และพนักงานรักษาความปลอดภัยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติหน้าที่
  3. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินในพื้นที่ดูแล บริการ รปภ.อันเกินจากความประมาทหรือทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart